Avrupa yakasi evden eve nakliyat

rokettube

maslak evden eve nakliyat

porno

otomatik kapı motoru|


|


|

2. Mali Hizmetler Müdürülüğü

Mali Hizmetler Müdürü : Hayri TEKDEMİR


1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye'nin Bütçe ve Kesin Hesabını hazırlayan, Belediye'nin para ve malları koruyan, giderleri, hak sahiplerini ödeyen, yazışmaları takip eden, ödeneklerin takibini yapan, bu işlerle ilgili yazışmaları yapan ve Sayıştay'a yönetim hesabı veren servistir. 

Faaliyet Şeması 

Bütçe Hazırlanması. 

Kesin Hesap. 

Sayman Yönetim Dönemi Hesabı. 

Aylık Mizanlar. 

Memur Bordrosu. 

İşçi Bordrosu. 

Asker Aile Yardımı Bordrosu. 

Gider Hesapları. 

Emanetler Hesabı.

Bütçe Emanetleri Hesabı. 

İller Bankası Hesabı. 

Avans Hesabı. 

Kişi Borçları Hesabı. 

Banka Cari Hesabı. 

Ayniyat İşlemleri. 

İstatistik İşlemler. 

Yazışmalar. 

Ödeneklerin Takibi. 

İhale İşlemleri Takibi. 

Vergi İade İşlemleri 

Çalışanların Tasarrufu Teşvik Fonu İşlemleri. 

İşçi Emekli İşlemleri.

©2017 - 2020 Alacakaya Belediyesi | Tasarım ve Uygulama: Morweb.Net