Avrupa yakasi evden eve nakliyat

rokettube

maslak evden eve nakliyat

porno

otomatik kapı motoru|


|


|

1.3 Zabıta Memurluğu

ZABITA MEMURLARI:

Hasan GÜLŞEN ve Adil DEMİR

Görevi

    Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı bulunan kısımları 3194 sayılı imar kanununa göre plansız kalan kısımları da 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan Belediye Tip İmar Yönetmeliği uyarınca imar uygulamaları yapılıyor. Buna göre imar durumu, imar durumuna göre ruhsatı, yapı denetimi ve iskan işlemleri devam etmektedir. 

ZABITA 

Görevi

    Yasaların emrettiği görevleri yerine getirmekle yükümlü olan Zabıta Birimi, ayrıca Belediye Meclisinin beldeyle ilgili almış olduğu kararların takiplerini, Belediye Encümeninin vermiş olduğu görevleri ve Belediye Başkanının vereceği yasalara uygun talimatları yerine getirmekte de yükümlü olup, Belediyemizde aşağıdaki şekliyle görev yapmaktadır. 

Faaliyetleri

    · Gelen Evrak 

    · Giden Evrak 

    · Diğer Kuruluşlardan Gelen Yazıların Araştırılması ve Sonuç Bildirimi 

    · İş yeri Ruhsat İşlerinin işlerliğinin takibi 

    · Belediye Bünyesinde Ses yayın Cihazı ile ilgili işlerin Takibi ve Onarımı 

    · Pazar yerinin düzeni ve denetimi 

    · Yapılaşmadaki denetim ve kontrol 

    · Herhangi bir kaydı olmayan her türlü seyyar satıcıların kontrolü ve men edilmesi 

    · Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü iş yerlerinin ruhsat, hafta tatili ruhsatı denetimi 

    · Belediye emir ve yasaklarının yerine getirilip getirilmediğinin denetimi 

    · Gelen Belediye ile ilgili ihbarların değerlendirilmesi ve denetimi 

    · Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanının yasalar doğrultusunda verdiği görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin takibi 

    · Belediye sınırları içerisinde dilenen insanların toplanması, men edilmesi. 

    · Servisimiz hizmetlerinde görevli personel ile ilçemiz mahalle ve mücavir alanları içerisinde bulunan tüm istek ve şikayetlere gidilerek yerinde yapılan inceleme sonucu sözlü uyarı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan, kaçak içme suyu kullanan ve ikametgahlarında genel temizliğe riayet etmeyen, kaçak yapı yapma teşebbüsünde bulunan ve bunlara benzer muhtelif şikayetlere müdahale edilmektedir. 

     · Cuma ve Cumartesi günleri Pazar yerinin tertip ve düzeninin sağlanması, 

    ·  Değişik il ve ilçelerden gelen adres tespit taleplerinin araştırılarak sonuçlandırılması, 

    ·  Şehir içinde başıboş dolaşan hayvanların toplanması, sahipleri tespit edilebilenlerin hakkında yasal işlem yapılması, 

    ·  Şehir içinde faaliyet gösterme çabası içerisinde olan dilencilerin toplanarak şehir dışına çıkarılması. 

    ·  Başkanlık Makamı veya ilgili müdürlüklerin havaleleri ile ruhsat alma taleplerinin araştırılarak sonuçlandırılması, 

    ·  Belediyemiz servis müdürlüklerine talepleri doğrultusunda çalışan ekiplere yardımcı olunması, doğabilecek tehlikelere karşı önlem alınması. 

    ·  Başkanlıkça verilen evrakların zamanında ilgili yerlere ulaştırılması, 

    ·  Milli bayramlarda, açılış ve temel atma törenlerinde yapılan görevlendirmelerde platform kurulması, ses düzeninin hazırlanması ve kürsü hazırlaması gibi çalışmaların koordine edilmesi. 

    ·  Okul önlerinde değişik gıda maddelerini açıkta satanların uzaklaştırılması. 

    ·  Belediyemiz Mahalle ve mücavir alanları içerisindeki cadde ve sokaklarda isim ve numarataj çalışmaları düzenli olarak devam etmektedir.


©2017 - 2020 Alacakaya Belediyesi | Tasarım ve Uygulama: Morweb.Net